Filtridplus logo

+372 5571045      info@filtriturg.ee

Autoriõigus

Filtrupasaulis.lt logo veebilehel www.filtridplus.ee on kaubamärk, mille omanike ainuõigusi kaitsevad Leedu Vabariigis kehtivad seadused ja muud õigusaktid. MB Filtrų pasolais on registreeritud ettevõtte nimi, mis on kaitstud Leedu Vabariigi seaduste ja muude õigusaktidega. Muud sellel veebisaidil olevad kaubamärgid, logod ja märgid kuuluvad eranditult nende kaubamärkide, logode ja märkide omanikele. Ilma nende eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud kasutada sellel veebisaidil olevaid märke, logosid ja märke mis tahes viisil või kujul, mis on keelatud Leedu Vabariigi kaubamärgiseaduse, Leedu Vabariigi konkurentsiseaduse ja muude õigusaktidega.

Selle veebisaidi sisu, sealhulgas selle tekst, visuaal, heli, kaubamärgid jne, on MB Filtrų pasolais ja/või tema sidusettevõtete või partnerite omand. Veebilehel oleva materjali, teabe ja mis tahes intellektuaalomandi kopeerimine, levitamine või muul viisil kasutamine ilma ettevõtte eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

Shopping Cart