Filtridplus logo

+372 5571045      info@filtriturg.ee

Kaupade ostu-müügi reeglid

Käesolevad kaupade ostu-müügireeglid (edaspidi – Reeglid) on veebipoe Filtridplus.ee ja Filtridplus.ee kliendi (edaspidi – Teie) vahel sõlmitava ostu-müügilepingu kohustuslik ja lahutamatu osa, millega teid tutvustatakse. e- kaupluse kaupade ostu-müügitingimustes ja mis määravad Filtridplus.ee ning teie õigused ja kohustused, mis on seotud e-poe teel kaupade ostmise ja müügiga. Veebipoed www.filtridplus.ee ja Filtrupasaulis.lt – mugava osturakenduse haldaja on MB Filtrų saosalis, ettevõtte kood 306224976, asukoha aadress Didžioji tn. 100-1, Lindiniškės, Vilniuse rajoon, 14181, Leedu.

I. Üldsätted

1. Veebipoe Filtridplus.ee teenuseid on õigus kasutada järgmistel isikutel:

1.1. vähemalt 18-aastased teovõimelised füüsilised isikud;

1.2. 15–18-aastased alaealised ainult oma vanemate, lapsendajate või eestkostjate nõusolekul, välja arvatud juhul, kui oma sissetulekuid või stipendiumi käsutatakse iseseisvalt;

1.3. juriidilised isikud;

1.4. kõigi ülalnimetatud isikute volitatud esindajad.

2. Kui soovid kasutada e-poe teenuseid, peate registreeruma. Registreerumine loetakse lõppenuks ja kehtivaks, kui esitate enda kohta elektrooniliselt andmed ja asute edasiste toimingute juurde.

3. Teie poolt Filtridplus.ee veebipoes registreerumisel ja/või selle funktsioonide kasutamisel antud isikuandmeid (nimi, perekonnanimi, aadress, telefon, e-posti aadress) säilitatakse ja töödeldakse vastavalt 2016.a. 27. aprill Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ, õigusseadus. Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse, muud andmekaitset reguleerivad õigusaktid ja Filtridplus.ee privaatsuspoliitika.

4. Veebipoe tootekataloogis toodud kaupade hinnad kehtivad ainult nende kaupade ostmisel veebipoes Filtridplus.ee. Toodete hinnad veebipoes Filtridplus.ee on näidatud koos käibemaksuga. Tarnehinnad ei sisaldu hinnas ja täpsustatakse tellimuse vormistamisel eraldi. Tarnehind on teile selgelt märgitud enne tellimuse kinnitust ja eristub tellimuse kinnituses endas.

5. Ostu-müügileping loetakse sõlmituks hetkest, kui olete Filtridplus.ee e-poes ostukorvi loonud, tarneaadressi määranud, makseviisi valinud ja endaga tutvunud (peale lugemist ja vajuta nuppu “Nõustun ostutingimustega”) klõpsake käesolevate reeglite juures nuppu “Kinnita tellimus”. Filtridplus.ee ja Teie vahel elektrooniliselt sõlmitud leping salvestatakse veebipoes Filtridplus.ee ja see võib olla Teile kättesaadav elektroonilisel kujul.

6. Filtridplus.ee teavitab Teid ostu-müügilepingu sõlmimisest, saates teate Teie poolt märgitud e-mailile.

II. Teie ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7. Veebipoe Filtridplus.ee kataloogidest saate valida ja tellida mis tahes toodet.

8. Veebipoe Filtridplus.ee teenuseid kasutades nõustute käesolevate reeglitega ja peate neid järgima.

9. Veebipoe Filtridplus.ee registreerimisvormis peate esitama täielikud ja õiged andmed. Kui teie isikuandmed on muutunud ja meid sellest ei teavitata, võtate kogu sellest tuleneva kahju riski enda kanda.

10. Vastutate kõigi Filtridplus.ee veebipoodi kasutades tehtud toimingute eest.

11. Ühel ja samal isikul on keelatud registreeruda ja kasutada veebipoe Filtridplus.ee teenuseid mitme nime all.

12. Peate olema määratud kohas, määratud ajal ning võtma vastu tellitud kauba.

13. Kohustute mitte edastama oma registreerimis- ja sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele. Kui kaotate oma sisselogimisandmed, peate sellest koheselt teavitama Filtridplus.ee-d e-posti teel info@filtridplus.ee. Filtridplus.ee ei vastuta kolmandate isikute tegevuse eest pärast teie sisselogimisandmete kasutamist kuni teavitamise hetkeni. Sel juhul on Filtridplus.ee õigus lugeda, et toimingud on teie poolt poes tehtud.

14. Filtridplus.ee ei vastuta kolmandate isikute tegude eest, kui nad pärast teie pangasüsteemi kasutamist sõlmivad e-posti teel ostu-müügilepinguid. poeteenused.

15. Selleks, et saaksime pakkuda teile meie veebisaidil täisväärtuslikke teenuseid, palume teil lubada oma arvutisse (seadmesse) salvestada teavet (küpsiseid). Salvestatud teavet kasutame teie tuvastamiseks veebisaidi eelmise kasutajana ja veebisaidi liiklusstatistika kogumiseks. Saate igal ajal üle vaadata, millist teavet (küpsiseid) me salvestame, ja kustutada mõned või kõik salvestatud küpsised. Samuti on teil õigus mitte anda nõusolekut teabe (küpsiste) salvestamiseks ja kasutamiseks teie arvutis (seadmes), kuid sel juhul ei pruugi mõned veebisaidi funktsioonid teile kättesaadavad olla. Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, muutes oma Interneti-brauseri seadeid või võttes meiega ühendust veebisaidil avaldatud kontaktide kaudu. Täpsemat teavet Filtridplus.ee veebipoes kasutatavate küpsiste kohta leiate Filtridplus.ee privaatsuspoliitikast.

III. Filtridplus.ee õigused ja kohustused

16. Kui registreerimisel või hiljem ei esitata valesid, ebatäpseid, eksitavaid või kõiki nõutud andmeid või te ei täida muid käesolevates Reeglites sätestatud kohustusi, on Filtridplus.ee-l õigus viivitamatult teie registreerimine tühistada ja teie andmed kustutada või piirata oma e-poe kasutamise õigust. poe pakutavad teenused. Vastutate enda esitatud ebaõigete andmetega kaasnevate tagajärgede eest.

17. Filtridplus.ee jätab endale õiguse ilma eelneva hoiatuseta peatada või lõpetada teie registreerimine ja e-poe kasutamine. poe teenuseid, kui on alust arvata, et tegelete ebaseadusliku tegevusega või üritate muul viisil e-posti kahjustada. poe tööks või stabiilseks tööks.

18. Filtridplus.ee kohustub looma kõik tingimused teile e-poe kasutamiseks.

19. Filtridplus.ee, kui te ei saa tellitud toodet tarnida, kohustub ettenägematute asjaolude ilmnemisel pakkuma teile sarnast toodet. Toote analoogi vastuvõtmisest keeldumisel tagastame tasutud raha 72 (seitsmekümne kahe) tunni jooksul, kui olete teinud ettemaksu.

IV. Kauba eest tasumine

20. Kauba eest saate tasuda:

20.1. panga internetipangasüsteemide kasutamine;

20.2. ettemaksega pangaülekandega;

V. Prekių Pristatymas

21. Teil on õigus valida ostetud kaubale üks järgmistest tarneviisidest:

21.1. järeletulemine Omniva postiautomaati või DPD Pickup pakipunkti.

22. Rohkem infot tarnetingimuste, tingimuste ja meetodite kohta leiate Filtridplus.ee tarnetingimustest.

23. Kohaletoimetamise kulud e-poes ei sisaldu märgitud hinnas, need on märgitud tellimuse vormistamisel, nagu on sätestatud reeglite punktis 4.

VI. Puudusega kauba tagastamine, kauglepingust taganemise õigus

24. Kauba tagastamisel kohaldatakse Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku ja jaekaubanduse reeglite sätteid.

25. Puudusega toote tagastamisel kohustub Filtrupasaulis.lt defektse toote vastu võtma ja Teie vastuväidete puudumisel asendama selle analoogse tootega. Kui esitate vastuväiteid ebakvaliteetse toote vahetamisele kvaliteetse toote vastu, tagastame ebakvaliteetse toote eest tasutud raha 72 (seitsekümne kahe) tunni jooksul. Juhul, kui selgub, et Filtridplus.ee-l analoogset toodet pole, tagastatakse teile toote eest tasutud raha 72 (seitsekümmend kahe) tunni jooksul alates selle avastamise hetkest.

26. Tagastatav kaup peab olema täielikult komplekteeritud. Teie vastutate toote täieliku kokkupanemise eest. Kui toode pole täielikult kokku pandud, siis seda tagastamiseks ei aktsepteerita.

27. Teil kui tarbijal on õigus kaug-müügilepingust taganeda, teatades sellest meile kirjalikult (e-post info@filtridplus.ee) 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba ilma kauba üleandmise päevast. mis tahes põhjust andes. See tähendab, et saate Filtridplus.ee kvaliteetse toote tagastada 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates toote üleandmisest ja lepingust taganeda, kui toode on kasutamata, on kahjustamata, selle kasutusomadused on säilinud ja toode ei ole kaotanud oma kaubanduslikku välimust.

28. Kaugmüügilepingu ülesütlemise korral tuleb kaup tagastada samas pakendis, milles see üle anti. Pakend peab olema terve, puhas, korralikult ette valmistatud ja pakitud. Filtridplus.ee palub teha maksimaalseid jõupingutusi, et järgida ettenähtud nõudeid pakendile ja toote kaitsele väliste kahjustuste eest.

29. Lepingust taganemise õigus ei kehti järgmistel juhtudel:

29.1. lepingutele pakendatud kauba kohta, mis on pärast tarnimist lahti pakitud ja tervisekaitselistel või hügieenilistel põhjustel tagastamiseks kõlbmatu;

30.2. lepingute puhul, mis käsitlevad kaupu, mis oma olemuse tõttu on pärast tarnimist lahutamatult segunenud teiste esemetega;

31.3. teenuslepingute puhul, mille kohaselt osutatakse teile teenuseid täielikult;

31.4. muudel Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksis sätestatud juhtudel.

IX. Lõppsätted

32. Filtridplus.ee jätab endale õiguse omal äranägemisel peatada, täita ja muuta käesolevaid Reegleid ja muid Reeglitega seotud dokumente, teavitades Teid sellest e-posti teel. poes. Reeglite täiendused või muudatused jõustuvad nende avaldamise kuupäevast, s.o. alates nende e-posti teel saatmise päevast kaupluse süsteemis.

33. Kui Te ei nõustu Reeglite uue redaktsiooniga, osaliste täienduste, muudatustega, on Teil õigus neist keelduda eeldusel, et kaotate e-posti kasutamise õiguse. poeteenused.

34. Kui jätkate e-posti kasutamist pärast Reeglite muutmist. poe pakutavate teenuste eest, loetakse, et nõustute Reeglite uue versiooni, osaliste muudatuste või täiendustega.

35. Kõik käesoleva eeskirja täitmisega seotud lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada 30 (kolmekümne) päeva jooksul, lahendatakse lahkarvamused Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras.

36. Taotluse/kaebuse meie e-poest ostetud toote või teenuse kohta saate esitada Riiklikule Tarbijaõiguste Kaitse Talitusele või täita taotlusvormi EGS platvormil.

37. Nendele reeglitele kohaldatakse Leedu Vabariigi õigust.

Shopping Cart