Filtridplus logo

+372 5571045      info@filtriturg.ee

Piiratud vastutus

Kogu www.filtridplus.ee lehel edastatav teave, sealhulgas igasugune finantsteave, on ainult informatiivsel eesmärgil. Me ei garanteeri esitatud teabe täielikkust, usaldusväärsust ega täpsust, samuti ei kohustu ega kinnita, et ta ei ole seotud lepinguliste või juriidiliste kohustustega, mis võivad tuleneda veebilehel esitatud teabe võimalikest ebatäpsustest, puudustest või ebakõladest veebisaidil. Me ei kohustu viidatud infopuudujääke parandama ega puuduvaid andmeid täitma, välja arvatud juhtudel, kui see on imperatiivselt määratud Leedu Vabariigis kehtivate seaduste või muude õigusaktidega.

Filtridplus.ee veebisait sisaldab linke teiste ettevõtete või organisatsioonide veebisaitidele. Me ei vastuta nende sisu, kasutatud privaatsuskaitse meetodite eest.

Shopping Cart